Personvernerklæring – lenesofie.no

Sist revidert: 31.03.23

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan lenesofie.no samler inn og behandler personopplysninger. Det er eier og daglig leder, Lene Sofie Arnesen, som er behandlingsansvarlig for håndtering av personopplysninger.

I personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvorfor opplysningene dine behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger.

Bruk av våre tjenester innebærer at personopplysninger overføres til land utenfor EØS. En overføring av personopplysninger til land utenfor EØS gjør at opplysningene som overføres, ikke er sikret et like godt beskyttelsesnivå som innenfor EØS. Du kan lese mer om dette i punktet «Personopplysninger overføres til USA».  

Kontaktinformasjon

LENESOFIE.NO
V. Lene Sofie Arnesen
Org. nr.: 988980463

Ullerøyveien 77
1747 SKJEBERG

[email protected]


Særlige kategorier av personopplysninger

Særlige kategorier av personopplysninger er typer av personopplysninger som er regnet for å være særlig sensitive og beskyttelsesverdige. De særlige kategoriene av personopplysninger, er opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. 

Etter personvernforordningen er utgangspunktet at behandlingen av denne typen personopplysninger er forbudt. Det er likevel lov til å behandle disse opplysningene, dersom man har et unntak fra forbudet. Eksempler på unntak kan være samtykke fra den som får personopplysningene sine behandlet eller at det er nødvendig å behandle opplysningene for å beskytte vitale interesser.

Lenesofie.no behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger. Vi har likevel ikke kontroll over hvilke opplysninger du velger å gi når du er i kontakt med oss. Hvis vi mottar særlige kategorier av personopplysninger fra deg på en måte som gjør at opplysningene lagres, for eksempel i et fritekstfelt, i en spørreundersøkelse eller på e-post, vil opplysningene slettes snarest.

 

Dine rettigheter

Da GDPR trådde i kraft i Norge i juli 2018, ble det påbudt for norske aktører å informere om bruk av data og personopplysninger. Les fullstendig oversikt over dine rettigheter hos Datatilsynet.

  • Du har rett til å få innsyn i og retting av alle opplysninger vi har lagret om deg, dersom noe ikke stemmer.
  • Du har rett til å be oss slette eller begrense behandlingen av dine personopplysninger
  • Du har rett til å protestere mot en behandling av dine personopplysninger

 

Hvem vi behandler opplysninger om

Vi behandler personopplysninger om:

- Besøkende på lenesofie.no

- Kunder og potensielle kunder

- Kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere og leverandører

 

Når personopplysninger registreres

For at du skal kunne benytte våre tjenester er vi nødt til å registrere dine personopplysninger. Når og hvordan dine personopplysninger registreres avhenger av din kontakt med oss. Vi registrerer dine personopplysninger blant annet i disse tilfellene:

  • Når du deltar på webinar
  • Når du besøker nettsiden
  • Når du melder deg på og deltar på kurs
  • Når du kontakter oss på e-post, telefon eller sosiale medier
  • Når du melder deg på e-postlista, og når du åpner e-posten 

 

Formål og rettslig grunnlag

Lenesofie.no behandler opplysninger om deg til ulike formål og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold som f.eks. en «freebie» og for at vi skal kunne markedsføre våre produkter og tjenester.

 

Livesendinger, webinar og onlinekurs

- Livesendinger

Dersom du deltar på livesendinger vil opplysninger du oppgir lagres i form av bilde, navn og chatmeldinger, og kan publiseres i medlemsportalen. Formålet med behandlingen er å gjøre det mulig å levere avtalte produkter og tjenester til deg. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b.

Disse personopplysningene vil i utgangspunktet lagres så lenge medlemsportalen er aktiv, så lenge innholdet i livesendingen er relevant, eller til du ber om at en særlig kategori personopplysninger blir slettet. 

- Webinar

Dersom du melder deg på et webinar registreres din e-postadresse og brukernavnet ditt i webinarløsningen. Dersom du velger å benytte deg av chatten i webinaret, behandles i tillegg dine personopplysninger i form av det du velger å skrive i chatten.

Personopplysninger behandles med formål om å informere om og å markedsføre, våre produkter og tjenester gjennom digitale arrangementer. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å markedsføre våre tjenester og produkter. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

I forbindelse med våre webinarer behandler vi også statistikk også spørsmål i chatten behandles med formål om å justere innhold i fremtidige webinarer. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å forbedre våre webinarer. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Vår leverandør av videokonferansetjenester er et amerikanske selskap. For å kunne levere våre kurstjenester er vi derfor nødt til å overføre personopplysninger til USA. Overføringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området når du har samtykket til overføringen.

- Onlinekurs

Dersom du melder deg på onlinekurs hos oss behandles personalia, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger, kursprogresjon og kursstatistikk. 

Formålet med behandlingen er å gjøre oss i stand til å levere avtalte produkter og tjenester til deg. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b.

Personopplysninger knyttet til kursdeltakelse behandles for perioden du har et eksisterende kundeforhold hos oss, og slettes tre år etter kundeforholdets opphør.

Betalings- og fakturaopplysninger behandles i tillegg for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler lenesofie.no etter bokføringsloven. Behandlingsgrunnlaget er forordningens artikkel 6 nummer 1 bokstav c. Opplysninger det er nødvendig å lagre for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringsloven, slettes senest etter fem år.

Kursleverandøren og leverandøren av våre betalingstjenester er amerikanske selskap. For å kunne levere våre kurstjenester er vi derfor nødt til å overføre personopplysninger til USA. Overføringen skjer med grunnlag i personvernforordningens art. 49, som tillater overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området når det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen mellom oss og deg.

Nyhetsbrev og markedsføring

Dersom du velger å melde deg på våre nyhetsbrev vil du motta informasjon om våre produkter, aktiviteter som eksempelvis webinarer, og markedsføring. Når du melder deg på nyhetsbrevet registreres din e-postadresse.

Formålet med å sende nyhetsbrev, er å gi informasjon om og å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og potensielle kunder. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å markedsføre direkte mot personer som viser interesse i vår bedrift og våre produkter. Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav f.

Vi benytter også innlegg og annonser i sosiale medier for å markedsføre våre produkter og tjenester. Dette regnes ikke som direkte markedsføring, og er ikke en form for markedsføring som krever samtykke. Dine personvernopplysninger behandles heller ikke. Du kan ikke reservere deg mot dette på annen måte enn ved ikke å følge våre kontoer.  

Kundekommunikasjon

Vi behandler personopplysningene dine når du er i kontakt med oss på e-post, telefon eller i sosiale medier. Når du er i kontakt med oss behandles normalt personalia og kontaktopplysninger, i tillegg til de personopplysningene du oppgir i forbindelse med dialogen vår. 

Formålet med behandlingen er at vi skal kunne behandle henvendelser knyttet til våre tjenester og produkter, eller ditt kundeforhold med oss. Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å kunne kommunisere på en enkel og effektiv måte med våre kunder og potensielle kunder.  

Kundedialog slettes som hovedregel 3 år etter kundeforholdet er avsluttet. Dette fordi dialogen er av betydning for eventuelle rettslige krav som kan oppstå som følge av avtaleforholdet mellom oss.  

Dialog med potensielle kunder slettes som hovedregel 6 måneder etter siste dialog. Dersom det foretas et kjøp, regnes dialog som knytter seg til våre produkter og tjenester for å være kundedialog. Dette kan for eksempel være spørsmål om kursinnhold eller forventet resultat.

Hvilke personopplysninger og hvordan de samles inn

Ingen personopplysninger, som navn, e-postadresse eller lignende, samles inn automatisk når du besøker lenesofie.no.

Derimot samles deler av ikke-personlig informasjon og brukerstatistikk inn anonymt, ved bruk av Google Analytics, Meta Business Manager osv. Dette er kun informasjon om hvilke undersider du besøker, hvor lang tid du bruker på de ulike sidene, hvilke trafikkilder du kommer fra osv. Denne informasjonen deles ikke videre med andre.

Personlige opplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, andre opplysninger du velger å oppgi) samles kun inn i de tilfellene der du aktivt har oppgitt opplysningene, ved å f. eks. sende oss en e-post, ta kontakt via sosiale medier eller kjøpe et produkt eller tjeneste. Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre, med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen. Eksempler på slike lovlige grunnlag er vår avtale med deg eller at vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysningene.

Hvis du melder deg på nyhetsbrevet, ved å f. eks. takke ja til å motta noe gratis fra oss (et digitalt produkt eller delta på et gratis webinar eller lignende), vil det stå tydelig oppgitt at du melder deg på e-postlisten. Også her må du aktivt oppgi navn og e-postadresse, dette samles ikke inn automatisk. Hvis du er påmeldt nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av ved å klikke på en link i e-posten, og be om at opplysninger om deg slettes.

Vi bruker databehandlere som samler inn, lagrer eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. Det gjør vi for at vi skal kunne tilby våre tjenester, ivareta våre berettigede interesser, oppfylle lovpålagte krav og å oppfylle avtalen med deg. Vi inngår alltid avtaler med våre databehandlere som sikrer at personopplysningene er godt ivaretatt.

 

Databehandlere vi benytter

- Zoom

Zoom er en av våre leverandører av videokonferansetjenester. Vi bruker Zoom i forbindelse med online KOS-terapi. Det gjøres ikke opptak av videomøtet.

- Streamyard

Streamyard er en av våre leverandører av videokonferansetjenester. Vi bruker Streamyard i forbindelse med livesendinger i KOS-Universet.

Det gjøres opptak av livesendingene, og de blir lastet opp i medlemsportalen. Ved å være med på livesendingen samtykker du til at det gjøres opptak. Du kan være en aktiv deltaker ved å skrive kommentarer direkte i chatløsningen.

Kommentarer i chatten kommer med på opptak ved at Lene Sofie eller hennes gjester leser kommentarene. Opptaket gjøres tilgjengelig for medlemmene i KOS-Universet. Du kan trekke ditt samtykke til å være med på opptaket. Vi vil i så tilfelle redigere bort den aktuelle delen av opptaket, og publisere opptaket på nytt.

- Webinarjam

Webinarjam er en av våre leverandører av videokonferansetjenester. Vi bruker webinarjam i forbindelse med webinarer.

Du vil informeres dersom det gjøres opptak av et webinar. Ved å være med på webinaret samtykker du til at det gjøres opptak. Du kan være en aktiv deltaker på webinar eller spørretimer på to måter; du kan enten skrive spørsmål direkte til oss i chatløsningen, eller du kan stille oss spørsmål direkte ved å ta ordet i møtet.

Spørsmål i chatten kommer ikke med på opptak, men dersom du velger å ta ordet i spørretime, vil lyden (og video dersom du har skrudd på webkameraet ditt) være med på opptaket. Opptaket gjøres tilgjengelig for de som er påmeldt webinaret i etterkant. Du kan trekke ditt samtykke til å være med på opptaket. Vi vil i så tilfelle redigere bort den aktuelle delen av opptaket, og publisere opptaket på nytt.

- Kajabi

Kajabi er vår leverandør av kursplattform, e-poster/nyhetsbrev og nettside (landingssidene). Når du deltar på kurs hos oss skjer det derfor i kursportalen til Kajabi, det er også gjennom Kajabi vi sender ut nyhetsbrev til e-postlistene våre. Dersom du kjøper våre produkter og tjenester, fasiliteter også Kajabi kjøpet. Selve betalingsløsningen er det leverandøren Stripe, Paypal og Vipps som står for. Du kan lese mer om de nedenfor.

- Stripe

Når du kjøper produkter hos oss gjennom vår plattform Kajabi, bruker vi bl.a. firmaet Stripe som leverandør av betalingsløsningen. Stripe er nødt til å foreta en behandling av dine personopplysninger på våre vegne for å benytte sin betalingsløsning. Stripe behandler da en transaksjonsinformasjon. Det vil si opplysninger knyttet til betalingsmåte, produkt, pris o.l.

Du kan lese mer om hvordan Stripe behandler dine personopplysninger her.

- Vipps

Vipps er en av våre leverandører av betalingsløsning. Les mer om deres behandling av personvernopplysninger her.

- Paypal

PayPal er en av våre leverandører av betalingsløsning. Les mer om deres behandling av personvernopplysninger her.

- Shopify

Vi benytter shopify for å selge noen av våre produkter. Les mer om deres behandling av personvernopplysninger her.

- Exakt regnskap og Fiken regnskap

Exakt regnskap og Fiken regnskap er våre regnskapsførere. I forbindelse med utføring av regnskapet behandler regnskapsfører personopplysninger i form av regnskapsbilag. Opplysninger som da behandles er personalia og transaksjonsopplysninger.

Cookies/informasjonskapsler

På denne nettsiden benytter vi cookies. Denne cookie-erklæringen beskriver bruken av cookies på www.lenesofie.no, samt hvilke til hvilke formål vi benytter cookies.

Definisjoner:

- Cookies: en teknologi som oss lagre og lese informasjon i din nettleser, og det
  kan brukes til mange ulike formål.

- Førsteparts-cookies er cookies som er satt av og brukes av denne nettsiden,

- Tredjeparts-cookies er cookies som settes og brukes av tredjeparter, det vil si
  andre nettsider/tjenester vi benytter oss av på denne nettsiden. Alle
  tredjeparts-cookies på nette nettsiden er dokumentert ved navn.

  Denne nettsiden bruker både førsteparts-cookies og tredjeparts-cookies.

Vi bruker cookies til følgende formål:

- Funksjonelle cookies
Dette er nødvendige cookies sørger for at denne nettsiden fungerer som den skal.

- Analyse og statistikk
Dette er cookies som bruker til trafikkmålinger og analyse av bruksmønster etc.

- Personalisering/tilpasning
Cookies som brukes til å tilpasse nettsiden basert på hva vi vet om deg. Det kan for eksempel være at vi viser informasjon om produkter/tjenester som vi tror kan være interessant for deg fordi du har vist interesse for produktet/tjenesten fra tidligere besøk på nettsiden.

- Markedsføring
Dette er cookies som brukes til styre vår markedsføring, ved for eksempel å vise annonser på andre nettsider til de som har besøkt denne nettsiden.

- Annonser
Dette er cookies som brukes til å vise annonser på denne nettsiden.

Følgende verktøy på lenesofie.no benytter cookies:

– Cookie Script,
   for å huske innstillingene for besøkendes informasjonskapsel
– Cloudfare,
   for å skille mellom mennesker og roboter.
– Space Generation,
   er nødvendig for PayPal-påloggingsfunksjonen på nettstedet.
– Tsourse,
   når du betaler via PayPal, utstedes disse informasjonskapslene.
– Space Generation,
   leveres av PayPal og støtter betalingstjenester på nettstedet.
– Google Analytics,
   lagrer og oppdaterer en unik verdi for hver besøkte side, og brukes til å telle og
   spore sidevisninger.
– Google Universal Analytics,
   brukes til å begrense forespørselsfrekvensen
– Facebook piksel,
   for å spore adferd på nettsiden, og for å målrette annonsering
   på Facebook og Instagram
– Kajabi,
   bruker cookies for hurtigbuffring av nettsiden, slik at den laster raskere

Personopplysninger overføres til USA

I personvernkontekst har «overføring» to betydninger. En overføring kan for det første være at personopplysninger flyttes fra en server til en annen. For det andre, kalles det også en overføring der hvor noen har fjerntilgang på personopplysninger.

Utgangspunktet er at overføring av personopplysninger kan skje til land utenfor EØS (såkalte «tredjeland») dersom mottakeren av personopplysningene har gitt nødvendige garantier for behandlingen av personopplysninger, og det sikres at de som får sine personopplysninger overført har håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidler. Tidligere var en løsning kalt «Privacy Shield» på plass for å sikre personvernet ved overføring av personopplysninger til USA. Denne løsningen ble imidlertid funnet ugyldig sommeren 2020. 

Lenesofie.no bruker foreløpig leverandører hvor det er nødvendig med begge disse formene for overføring av personopplysninger, for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg. Våre leverandører befinner seg i USA, hvor den europeiske personvernforordningen ikke gjelder. Vi har imidlertid inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører, og overføringen av personopplysninger til USA skjer i tråd med standard kontraktsklausuler vedtatt av Europakommisjonen. Dette er tiltak som sikrer at et godt personvern for den behandlingen av personopplysninger våre leverandører gjør på våre vegne.

Imidlertid er en del amerikanske selskap, deriblant våre databehandlere, underlagt lovgivning om gjør at de kan motta henvendelser fra amerikanske offentlige myndigheter med krav om å utlevere personopplysninger knyttet til bestemte fysiske personer. Slike utleveringsforespørsler skjer i tråd med amerikansk etterretningslovgivning. Innsamlingen skjer på en slik måte at det fanges opp opplysninger om flere personer enn bare den fysiske personen som er målet for innsamlingen av personopplysninger. Slike utleveringer kan vi ikke forhindre gjennom bruk av databehandleravtaler og standard kontraktsklausuler.

Selv om amerikanske offentlige myndigheter etter amerikansk lovgivning kan få innsyn i personopplysninger for etterretningsformål, er det ikke dermed sagt at dine opplysninger vil bli utlevert til amerikanske myndigheter, eller at de brukes aktivt dersom de skulle bli utlevert. Verken vi eller våre leverandører kan garantere for at en slik utlevering ikke vil skje, og vi vil heller ikke motta informasjon om en utlevering skjer. En eventuell utlevering av personopplysninger til amerikanske offentlige myndigheter innebærer at vi ikke lenger har kontroll over personopplysningene. Vi kan dermed ikke bestemme hva opplysningene skal brukes til eller når de skal slettes, og du har heller ikke mulighet til å utøve dine rettigheter etter personvernforordningen overfor amerikanske myndigheter. 

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysningene dine, har du enkelte rettigheter du kan benytte deg av. Hvis du ønsker å benytte deg av en av dine rettigheter, har du krav på svar så raskt som mulig og senest innen én måned. I noen tilfeller kan svarfristen forlenges med to måneder. Hvis det er nødvendig å forlenge svarfristen, informerer vi deg om dette innen én måned fra vi mottok henvendelsen din.

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på [email protected]. Du kan også sende en henvendelse per post til:

Lenesofie.no
V. Lene Sofie Arnesen
Ullerøyveien 77
1747 SKJEBERG

- Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

- Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

- Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

- Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

- Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

- Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

- Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på lenesofie.no. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.