Kjøpsbetingelser

Vilkår for kjøp og bruk av lenesofie.no

Vilkår for kjøp

Betaling

Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort eller vipps. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal og Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett

Opphavsrett tilfaller Lene Sofie Arnesen. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Lene Sofie Arnesen sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Produktet er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Lene Sofie Arnesen. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet.

Duplisering, deling eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og /eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Lene Sofie Arnesen tilbyr individuelle kursprogrammer. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med andre, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon, og ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og kursleder.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere og fra kursleder holdes strengt konfidensielt.

 

Ansvarsbegrensning

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet.

Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne og engasjement, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse

Lene Sofie Arnesen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker utenfor Lene Sofie Arnesens kontroll. Ved avlysing på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra Lene Sofie Arnesens initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar. Du fritar selskapet fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet.

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Lene Sofie Arnesen kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Force majeur

Er Lene Sofie Arnesen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, er Lene Sofie Arnesen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Lene Sofie Arnesen refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresse og kontaktperson

Lene Sofie Arnesen

Ullerøyveien 77, 1747 Skjeberg

E-post: [email protected]

Org nr: 988980463

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.