check

Søknad om å bli med i Circle of Love

Circle of Love er en kvinnesirkel for deg som vil oppdage magien i livet og vekke din indre kjærlighetskraft. Dette passer ikke for hvem som helst, da det er en kvinnesirkel som krever at du er dedikert til å være med på en livs endrende reise. Hvor du ikke bare gir et magisk løfte om å elske deg selv, men du skal også være med på å heie frem andre kvinners prosess. Vi ønsker derfor at du besvarer disse spørsmålene, også tar vi kontakt med deg når vi har mottatt søknaden.

Trykk på knappen for å svare

Start

Spørsmål 1 av 3

Kan du fortelle kort om deg selv?

Spørsmål 2 av 3

Hvorfor ønsker du å bli med i circle of love?

Spørsmål 3 av 3

Hvilke resultater forventer du etter 1 år?

Bekreft og send inn